Oferta najmu restauracji hotelowej w Logos Warszawa

https://hotellogos.pl/wp-content/uploads/event_big-komunikaty-01.jpg
aktualności

Oferta najmu restauracji przy ZNP ZG Hotel „Logos” Filia OUPiS
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

ZNP ZG Hotel „Logos” zaprasza do składania ofert na wynajem i prowadzenie restauracji.

„Logos” położony jest w Śródmieściu Warszawy nad brzegiem Wisły, vis a vis stadionu PGE Narodowego. Dogodna lokalizacja pozwala dotrzeć pieszo w kilka minut do Stadionu, stacji metra Centrum Nauki Kopernik czy teatru Ateneum. W odległości zaledwie około 2 km. znajduje się Dworzec Centralny i ok. 9 km. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Chopina.

Przedmiot najmu:

  • sala restauracyjna na I piętrze o powierzchni ok. 236,25 m2
  • kuchnia o powierzchni ok. 71,55 m2
  • łazienka o powierzchni ok. 14,3 m2

Cena minimalna za najem: 45 zł netto/m2  miesięcznie

Wymagania:

  • Najemca zobowiązany jest do codziennego przygotowywania i wydawania śniadań przez cały okres trwania umowy w godz. 6:30 – 10:00.  Maksymalna cena za 1 śniadanie – 30 zł.
    Dwukrotny brak wydania śniadań, z winy leżącej po stronie Najemcy, uprawnia do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
  • Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 10 tys. złotych, na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym niewywiązaniem się z warunków umowy.

Okres najmu:

Minimalny okres najmu: 6 miesięcy.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: sekretariat@hotellogos.pl